top of page

Restaurace štípský šenk

Restaurace Štipský Šenk. První rekonstrukce velmi schátralého objektu začala v roce 2006. Nejdříve byla zbourána kompletně půdní a střešní konstrukce a téměř propadlý strop restaurace zajištěn betonovým průvlakem. Z důvodu, že stavba je z devadesáti procent kotovicová, musela být zabezpečena betonovým věncem. Následovala zcela nova dřevěná konstrukce stropu objektu, krovy a výstavba půdních procstor, kde jsou dnes tři kanceláře, školící místnost a čtyři hostovské pokoje. Hlavním materiálem je Itong, dřevo a sádrokarton. Do prvního patra bya vybudována dvě zcela nova schodiště – vnitřní a vnější. Po zajištění objektu došlo ke zbourání přilehlého hospodářského přístavku (asi dříve chlévů a postaveno zcela nové zázemí kuchyně. Následovalo zbourání a postavení zcela nové dřevěné stodoly a vydláždění stodoly i celé přilehlé zahrádky. Vinný sklípek je nedílnou součástí restaurace. Polozahrnutý sklep byl objeven náhodou, byl vyhlouben, odvodněn, stylově omítnut a dnes je chloubou restaurace. V průběju let byla kompletně přebudována a nově obložena kuchyň, předělány všechny vnitřní omítky a vystavěn nový stylový bar. V roce 2016 byla stodola doplňena o cihelný krb a sklep o cihlové koje na víno. 

V roce 2020 bylo spodní patro přestavěno na Centrum pro léčbu bolesti a paliativní medicínu.

bottom of page